ZpětÚvodní strana » Zpravodaj » Daňové přiznání - převod nemovitosti

Daňové přiznání - převod nemovitosti

Daňové přiznání k Dani z převodu nemovitosti je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí.

Povinnými přílohami jsou:

 • znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu (cenou platnou ke dni nabytí nemovitosti) nebo posudkem znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku
 • ověřená kopie Kupní smlouvy s razítkem Katastrálního úřadu


Cenou nemovitosti
 zjištěnou podle zvláštního právního předpisu se rozumí cena platná ke dni nabytí nemovitosti, tj. ke dni

 • právních účinků vkladu práva do Katastru nemovitostí, jde-li o úplatný převod nemovitosti evidované v Katastru nemovitostí na základě smlouvy
 • účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v Katastru nemovitostí
 • právní moci listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnická práva k nemovitosti


Při vkladu do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným
 je součástí daňového přiznání také posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku.

Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví:

 • k nemovitosti, která je zcela osvobozena od daně
 • k pozemku bez stavby a trvalého porostu – v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu pozemku sám podle oceňovacího předpisu
 • při zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při darování nemovitosti – v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu věcného břemene sám dle oceňovacího předpisu
 • k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku – základem daně je cena sjednaná
 • při vydražení nemovitosti- základem daně je cena dosažená v dražbě
 • při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem – základem daně je cena stanovená soudem
 • při úplatném převodu nebo přechodu nemovitosti z vlastnictví České republiky, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen

© 2019, Office reality – všechna práva vyhrazena

Exklusivní smlouva - Kde a v čem je příčina? | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na systému Profesionální CMS | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality