ZpětÚvodní strana » Zpravodaj » Exekuce a družstevní vlastnictví

Exekuce a družstevní vlastnictví

Novela exekučního řádu změní řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev. Bytové družstvo tvoří členové – družstevníci, kteří mají díky svému družstevnímu podílu svá práva a povinnosti. Ústředním právem člena bytového družstva je nárok na bydlení v bytové jednotce. Jde o nárok, jenž vychází z nájemní smlouvy, kterou družstevník s bytovým družstvem uzavřel. Člen družstva není vlastníkem bytové jednotky, v níž bydlí. Svá práva ovšem může převádět na třetí osoby.

Právní úprava dosud nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností (např. s. r. o) bez ohledu na to, jaký byt byl člen oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho družstevní podíl, po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. „Ten však mnohdy nedosahuje tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bývá pro dlužníka i věřitele nevýhodné,“ upozorňuje Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR.

Uvedený problém řeší novela exekučního řádu. Mimo jiné totiž upravuje možnost dražit členská práva v bytových družstvech. „Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Potíž současné doby je taková, že vypořádací podíl za členství v družstvu je o řád nižší než jeho tržní hodnota. Těží z toho jen bytová družstva, která získají volný byt za směšnou částku. Novela ale díky dražbě podílů v družstvech posílí jak postavení dlužníka, jehož dluh se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena,“ říká Jiří Prošek.

Pokud tedy exekutor rozhodne o zpeněžení družstevního podílu v dražbě, přizve znalce, který určí cenu. Dražební vyhláška se pak doručí nejen dlužníkovi a věřiteli, ale i bytovému družstvu. Navíc další členové družstva budou mít v dražbě předkupní právo. Učiní-li v dražbě stejné nejvyšší podání jako jiný dražitel, příklep bude udělen osobě s předkupním právem. Pokud učiní shodné podání několik členů družstva, rozhodne se mezi nimi losem.

Exekuci bytových družstev si však nepleťte s exekucí vedenou proti vlastníkovi bytu v rámci společenství vlastníků bytových jednotek nebo s exekucí vedenou přímo proti bytovému družstvu. Rozdíly jsou značné!

© 2019, Office reality – všechna práva vyhrazena

Exklusivní smlouva - Kde a v čem je příčina? | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na systému Profesionální CMS | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality